Bedreigde dieren in Nederland

Bedreigde dieren in Nederland

Wereldwijd wordt meer dan een derde van de diersoorten met uitsterven bedreigd. Bedreigde diersoorten zijn soorten, die steeds minder voorkomen in de natuur. Als we niets doen, zullen deze soorten uiteindelijk helemaal verdwijnen. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) houdt een rode lijst bij, waar alle bedreigde diersoorten in de hele wereld op staan. Ook zijn er bedreigde diersoorten in Nederland, welke dit zoal zijn? Je leest het hieronder!

Waarom sterven diersoorten uit?

Mensen zijn de grootste bedreiging voor dieren in de wereld. Mensen kappen bossen, bouwen steeds meer aardoppervlak vol en zorgen voor de opwarming van de aarde. Daarnaast jagen mensen op dieren, wat ook een grote bedreiging vormt voor veel diersoorten. Het komt helaas ook voor in de wereld, dat mensen het water vervuilen, waardoor bepaalde diersoorten ook met uitsterven worden bedreigd. Deze vervuiling van water komt voort uit het feit dat er afvalwater door fabrieken in rivieren wordt geloosd. Ook lozen schepen op zee afvalstoffen in het water, wat ook schadelijk is voor de natuur. In arme landen in de wereld spelen economische belangen helaas vaak een dominante rol, om ondanks de achteruitgang van de natuur, toch door te gaan met bijvoorbeeld ontbossing of het lozen van afvalwater in rivieren. Als deze ontwikkelingen zich blijven voortzetten, wordt hiermee echter het voortbestaan van veel diersoorten op het spel gezet.

Bedreigde diersoorten in Nederland

In Nederland zijn er ook een aantal diersoorten, die met uitsterven worden bedreigd. De otter bijvoorbeeld, is zo’n dier. Er zijn verschillende redenen waarom de otter hier in Nederland, aan het uitsterven is. Een reden hiervan is dat er op de otter wordt gejaagd, daarnaast worden er natuurlijke oevers verbouwd, waardoor hun natuurlijke leefgebieden verdwijnen. Ook sterven otters, omdat ze overreden worden door bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens. Naast de otter worden in Nederland ook de wilde cavia en de wilde kat met uitsterven bedreigd.

Overleeft de wolf in Nederland?

Ze zijn eigenlijk net pas teruggekeerd in Nederland en worden nu alweer bedreigd met uitsterven; wolven. In 2015 keerde de wolf, na honderdvijftig jaar afwezigheid, weer terug in Nederland. Sindsdien worden er steeds meer wolven gezien in Nederland. Toch zijn er heel veel mensen die niet van de wolf houden; ze zien het dier als een vijand, die bijvoorbeeld hun vee aanvalt. De jacht, aanrijdingen op autowegen en een steeds kleiner leefgebied zijn dan ook voor de wolf ongunstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zouden er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de wolf in Nederland geen toekomst heeft.