Overheid helpt met zakelijke zonnepanelen in 2024

Overheid helpt met zakelijke zonnepanelen in 2024

De overheid helpt ook in 2024 met subsidies en fiscale regelingen voor zakelijke zonnepanelen. In deze blog bespreken we de beschikbare opties voor 2024. We beperken ons tot kleinverbruikers. Dit zijn bedrijven met een aansluiting tot 3x80 Ampère (tot ongeveer 100.000 kWh) die één factuur van de energieleverancier ontvangen, vergelijkbaar met een huishoudelijke aansluiting. Voor deze bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden.

Fiscale voordelen voor kleinzakelijke zonnepanelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA-regeling biedt in 2024 een aftrek van 40% van de investeringskosten in zonnepanelen van uw fiscale winst. Dit substantiële fiscale voordeel ondersteunt de initiële financiële last van uw duurzame investeringen. Belangrijk om op te merken is dat er specifieke voorwaarden gekoppeld zijn aan deze aftrek. Het combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een gangbare keuze.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA faciliteert een aftrek tot 28% van de investeringskosten van uw fiscale winst, afhankelijk van het totale investeringsbedrag binnen het boekjaar. Deze regeling stimuleert kleinere en middelgrote bedrijven om te investeren in bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen door directe verlaging van de belastbare winst.

Salderingsregeling

De salderingsregeling bestaat nog steeds en biedt een belangrijke stimulans om te investeren in zonne-energie. Met deze regeling kunnen bedrijven de door zonnepanelen opgewekte stroom die niet direct wordt verbruikt, terugleveren aan het net. Dit levert een vergoeding op die gelijk staat aan de prijs die men betaalt voor de aankoop van elektriciteit. Ondanks discussies over mogelijke toekomstige wijzigingen, blijft deze regeling voorlopig bestaan en biedt ze een aantrekkelijke kans om de kosten van investeringen snel terug te verdienen.

Laat die fiscale voordelen niet passeren

Het investeren in zonnepanelen blijft een lucratieve optie voor bedrijven die hun energie-efficiëntie willen verhogen en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Door gebruik te maken van de EIA en KIA kunnen bedrijven niet alleen genieten van lagere initiële kosten, maar ook van langdurige besparingen op energiekosten. Bovendien draagt de overstap naar duurzame energie bij aan een positief imago en versterkt het de concurrentiepositie. Het is cruciaal voor ondernemers om de relevante deadlines en voorwaarden van deze regelingen nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig advies in te winnen om optimale voordelen te realiseren. Dit kan uiteindelijk resulteren in een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten.